Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:00. Późniejsze pojawianie się dziecka w placówce dezorganizuje porządek planu dnia, a i dla dziecka bywa to niekomfortowa sytuacja.

Dziękujemy za zrozumieniem

Rada Rodziców