Informujemy, że wystąpił pojedynczy przypadek wszawicy.

W związku powyższym prosimy o systematyczną kontrolę stanu czystości głowy.

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka”

Irena Serlikowska