Rekrutacja


KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT REKRUTACJI

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zasady_rekrutacji_dzieci_do_Gminnego_Przedszkola_"Wróżka"   w   roku      szkolnym   2017-2018.pdf

 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Terminarz_postępowania_rekrutacyjnego_do_Gminnego_Przedszkola_"Wróżka" _w_roku_szkolnym_2017-2018.pdf

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. DEKARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁACH  NA ROK SZKOLNY 2017/2018  - Deklaracja zawiera stron – 5

 

Deklaracja_kontynuacji_edukacji_2017-2018.pdf

 

 

Wypełnioną deklarację należy zwrócić do nauczycieli grup  w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 

 

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH  BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI  –

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - Wniosek zawiera 9 stron.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola "Wróżka" w roku szkolnym 2017/2018.pdf

 

3. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - rodzic składa oświadczenie do sekretariatu przedszkola po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Potwierdzenie woli zapisu.pdf

 

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NAEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA  

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OKREŚLONYM W TERMINARZU REKRUTACJI.