Piątek - 15.05.2020r. -Wstrzymał Słońce - ruszył Ziemię”

Temat:Wstrzymał Słońce - ruszył Ziemię”

Dzisiaj poznamy bardzo ciekawą osobę Mikołaja Kopernika, który był  astronomem (… nie myl z astronautą!).  Żył dawno temu w Toruniu i prowadził w swoim obserwatorium badania; fascynował się wszechświatem. Całe dnie i noce  spędzał na obserwowaniu nieba, gwiazd i planet.  Efektem jego obserwacji było wielkie odkrycie. Dowiódł, że nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale Ziemia wokół Słońca, stąd mówimy, że „Wstrzymał Słońce - ruszył Ziemię”

    1. Zabawa badawcza –„Dzień-noc”

Przeprowadź takie doświadczenie. Potrzebujesz  do niego: globus, nocną lampkę  i  zaciemniony kącik w pokoju . Na globusie zaznacz w przybliżeniu swoją miejscowość.  Lampka jest Słońcem, stoi w miejscu, a ty obracaj powoli globusem i obserwuj swoją miejscowość ,a dowiesz się dlaczego  na  Ziemi następują po sobie dzień i noc.

A teraz obejrzyj filmik edukacyjny o wielkim Polaku –odkrywcy Mikołaju Koperniku.

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

 

2. Praca plastyczna – luneta

Możemy  też być małymi astronomami. Wystarczy, że zrobimy sobie przyrząd do obserwacji gwiazd. Potrzebujemy długiej rolki papierowej (po ręcznikach  byłaby najlepsza), oklejamy ją według własnych pomysłów, możemy też ją pomalować i wieczorem poszukać na niebie różnych gwiazdozbiorów.

 

3. Zagadki o kosmosie

-Jak nazywa się miejsce, w którym znajdują się słońce i planety?- kosmos, przestrzeń kosmiczna, wszechświat

- Czym jest słońce?- gwiazdą

- Co robią planety w stosunku do słońca?- krążą

- Jak nazywa się tor po którym poruszają się planety?- orbity

- Ile planet krąży wokoło słońca? 9 (w tym Pluton to planeta karłowata)

- Którą planetą z kolei od słońca jest ziemia?- trzecią

- W jaki sposób można udać się w kosmos i kto może tego dokonać?

4. Odszukaj odpowiednie cienie

5. Spróbuj narysować po liniach drogę rakiet do planet

DODATKOWO:

         1.      Do przeczytania  (może na dobranoc?)  bardzo ciekawa książeczka  W. Chotomskiej  p. t.  „Dzieci Pana Astronoma”

                https://docplayer.pl/4704766-Wanda-chotomska-dzieci-pana-astronoma.html

 2.   Posłuchajcie piosenki „Małe ciała niebieskie”     

    https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM