Grupa 8 – dzieci 4-5-6 letnie: sala 14

 

Nauczyciele:

Anetta Siekierska

Wioleta Krajewska

Pomoc nauczyciela:

Barbara Stępkowska

WRZESIEŃ

 

 Krąg tematyczny: Razem ciekawie spędzamy czas

    

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole
 • kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

Piosenka:

Przedszkolaki to my!

1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

2. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale

 
 
 
 
 
 

 

 

Galeria: