Grupa 6 – dzieci 5 letnie: sala 22

Nauczyciele:

Jolanta Fidler - Lis

Aldona Bednarek

 
Pomoc nauczyciela:
Kamilla Grzelak
 
TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

Krąg tematyczny: Zgoda wszystkim potrzebna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych
 • Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych
 • Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach
 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej

Krąg tematyczny: Mali aktorzy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie tradycji wystawiania jasełek i misteriów bożonarodzeniowych
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami
 • Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności

 

Krąg tematyczny: Choinkowe czary

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy
 • Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

Krąg tematyczny: Zimowy czas - zabawy czas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przyszłym
 • Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów
 • Ustala położenie elementów na kartce
 • Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności
 • Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych

 


 

SZEDŁ MIKOŁAJ

NIEBIESKI KALENDARZ

 

 

 

Szedł Mikołaj z wielkim workiem,

Doszedł aż do nieba,

Bo aniołkom, pod choinkę,

Też coś włożyć trzeba.

 

REF    Mikołaju, Mikołaju,

Co tez masz w tym worku.

Złote trąbki pod choinkę

Dla wszystkich aniołków.

 

2.  Ledwie usta pierwszy anioł

Do trąbki przyłożył,

A już watę pchają w uszy

Święci lokatorzy.

 

REF    Mikołaju, Mikołaju,

Mikołaju święty,

Kto to widział,

Żeby trąbki

dawać na prezenty

 

3.  A z tych trąbek już kolęda

leci ponad światem

I mrugają do dzieciaków

Aniołki pyzate.

 

REF    Mikołaju, Mikołaju,

Dzieciom na uciechę,

Złote trąbki, tę kolędę,

Kolędują echem.

 

1. Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz

Czas robić porządki, zbliżają się święta.

Pościągały pościel z łóżek,

Wyskoczyły na podwórze

I te małe i te duże, każdy wielki zuch.

 

2.  Skoczyły pod trzepak, no i do roboty,

Poduszki i jaśki złapały w obroty.

Cały ranek pracowały

Mały z dużym, duży z małym,

Aż z poduszek wytrzepały śnieżnobiały puch.

 

3.  Dziwili się ludzie, cóż to z nieba leci,

Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci.

Śnieg z poduszek wytrzepały,

Te aniołki duży z małym,

Gdy trzepaczki na podwórku poszły dzisiaj w ruch.

         

 

                                         Wydarzenia w naszej grupie                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
 
Galeria:

Galeria zdjęć