Grupa 6 – dzieci 5 letnie: sala 22

 


Nauczyciele:

Beata Pilecka

Krystyna Nowak - Grobelska

 
Pomoc nauczyciela:
Anna Polak
 

ŻYWIOŁ: POWIETRZE

TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Krąg tematyczny: Podróż przez 4 żywioły

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 • Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 • Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 • Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.

Krąg tematyczny: Marzenia do spełnienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

Krąg tematyczny: Bezpieczne wakacje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Ocenia bezpieczeństwo miejsca zabawy
 • Nie spożywa nieznanych roślin
 • Opowie jakie mogą być konsekwencje samowolnego oddalania się od dorosłych
 • Zna zagrożenia wynikające z przebywania nad wodą, w górach czy w lesie
 • Zachowuje ostrożność wobec nieznanych osób i zwierząt

 

WESOŁA KĄPIEL

 

 

LOKOMOTYWA

(fragment)

Julian Tuwim

 


1. Kiedy słońce mocno praży,
najprzyjemniej jest na plaży.
Złoty piasek w pięty grzeje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Ref.:
Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!

2. Żabka z brzegu głową kiwa,
że ktoś żabką świetnie pływa
i z zazdrości zielenieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Ref.:
Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!

3. Szumi woda, śpiewa fala,
słońce twarze nam opala
i przez sitko piegi sieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Ref.:
Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!

 

 

Stoi na stacji lokomotywa,

ciężka ogromna i pot z niej spływa

- tłusta oliwa.

Stoi i sapie,

dyszy i dmucha,

żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:

Buch – jak gorąco!

Uch – jak gorąco!

Puff – jak gorąco!

Uff – jak gorąco!

Już ledwo sapie, już ledwo zipie,

a jeszcze palacz węgiel w nią sypie.

Wagony do niej podoczepiali,

wielkie i ciężkie, z żelaza, stali.

I pełno ludzi w każdym wagonie,

a w jednym krowy, a w drugim konie.

A w trzecim siedzą same grubasy,

siedzą i jedzą tłuste kiełbasy.

A czwarty wagon pełen bananów,

a w piątym stoi 6 fortepianów.

W szóstym armata – o! jaka wielka!

Pod każdym kołem żelazna belka.

W siódmym dębowe stoły i szafy,

W ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy,

w dziewiątym same tuczone świnie,

w dziesiątym – kufry, paki i skrzynie.

A tych wagonów jest ze 40, sam nie wiem,

co się w nich jeszcze mieści………………

         

 
 
                                          Wydarzenia w naszej grupie
 
Uprzejmie informuję rodziców grupy 6 o dyżurze nauczycielki w każdy poniedziałek w godzinach 15 00 - 16 00.
Dyżur jest przeznaczony na rozmowy indywidualne z rodzicami, którzy mają taką potrzebę. Zapraszam.
Galeria: