Grupa 5 – dzieci 5 letnie: sala 21

 

Nauczyciele:

Aldona Bednarek

Jolanta Fidler - Lis

 
Pomoc nauczyciela:
Kamila Grzelak
 
 

ŻYWIOŁ: POWIETRZE

TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC CZERWIEC:

Krąg tematyczny: Dzieci świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
 • Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
 • Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
 • Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

Krąg tematyczny: Marzenia do spełnienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

Krąg tematyczny: Ekotydzień

 • Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.
 • Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.
 • Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.
 • Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.
 • Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.
 • Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.
 • Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację
 • na mapie Polski.
 • Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
 • Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
 • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

                       

         "POWIETRZE NA WIETRZE"

         "DŻUNGLA"

 


1. Znajdziesz je w domu, znajdziesz w przedszkolu,

otacza cały wielki świat.

Czyste i rześkie w lesie, na polu –

oddychasz nim i ty, i ja!

 

Ref. Powietrze, powietrze

wiruje na wietrze;

powietrze dla zdrowia najlepsze!

 

2. Choć go nie widać, każdy je czuje –

i słoń, i mysz, i kot, i pies.

Lekko jak ptaszek świat oblatuje,

bo takie już powietrze jest…

 

Ref. Powietrze, powietrze…

 

 

 

 

1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,

poplątane zwoje dzikich lian.

Mieszka sobie w bambusowej chatce

Ambo Sambo – wielkiej dżungli pan.

 

Ref. Strusie mu się w pas kłaniają,

małpy na ogonach grają.

Ambo tu, Ambo tam,

Ambo tu i tam.

 

2. Ambo Sambo, doskonale znam go,

węża się nie boi ani lwa.

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców

w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Ref. Strusie mu się w pas kłaniają…

 


 

 
Galeria:

Galeria zdjęć