Grupa 2 – dzieci 3-letnie: sala 17


 Nauczyciele:

Beata Pilecka

Joanna Juszczyk

 
Pomoc nauczyciela:
Anna Polak
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
Język angielski Rytmika

 

WTOREK

10 :10 - 10 :25

 

 

ŚRODA

10:20 - 10:35
 

 

CZWARTEK

10 :10 - 10 :25

 

 
 
TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC MARZEC
 

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

 

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalenie pojęcia „para”.
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

 

Wiosna zaraz tu przybędzie,kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

 

Słychać śpiew wśród drzew i chmur - to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

 

 

                          WIERSZE I PIOSENKI

 

              KUKUŁECZKA

 

              WIOSNA WITA NAS

 

1. Ku-ku, ku-ku,

precz zimo zła!

Już bociek leci...

Cieszą się dzieci.

Wiosna, wiosna

idzie przez świat!

 

2. Ku-ku, ku-ku,

już kwitnie sad.

W gałęziach drzewa

już ptaszek śpiewa.

Wiosna, wiosna

idzie przez świat!

 

3. Ku-ku, ku-ku,

już ciepły wiatr...

Zatańczmy wkoło,

bo nam wesoło.

Wiosna, wiosna

idzie przez świat!

 

 

Płynie, płynie woda,

szumi, szumi las.

Rośnie, rośnie trawa.

Wiosna wita nas!

Lecą, lecą ptaki,

wracają do gniazd.

Rozkwitają kwiaty.

Wiosna wita nas!

 

Płynie woda

Szumi las

Rośnie trawa

Wita nas

Lecą ptaki

Do swych gniazd

Kwitną kwiaty

Wiosna wita nas

             

            BAWIĘ BRACISZKA

Józef Czechowicz

 

                       JASKÓŁKA

Maria Konopnicka

 

 

Mam rumiane „bobo”,

małego braciszka.

Braciszek mnie kocha,

całuje i ściska.

Gdy wrócę ze szkoły,Marzec

biorę go na ręce,

śpiewam mu i nucę,

huśtam go i kręcę!

Moje małe „bobo”

umie mówić: lala,

umie stłuc kubeczek,

ziemią się powalać.

Najbardziej się cieszy,

gdy kwiat w rączce trzyma.

Ale skąd wziąć kwiaty?

Zima jeszcze. Zima…

 

 

Czarna jaskółeczka

do gniazdka leci,

– Pi! pi! pi! pi!

krzyczą głodne dzieci.

Czarna jaskółeczka

robaczki przynosi.

– Pi! pi! pi! pi!

każde o nie prosi.

Czarna jaskółeczka

karmi dziatki swoje.

– Pi! pi! pi! pi!

krzyczy wszystko troje!

Czarna jaskółeczka

po muszki znów leci.

– Pi! pi! pi! pi

krzyczą głodne dzieci.

 

   
   

 

 

 

 

 

 

                             Galeria: