Grupa 1 – dzieci 3 letnie: sala 18

 

Nauczyciele: Jolanta Fidler-Lis
                   Magdalena Lulińska
 
Pomoc nauczyciela:  Kamilla Grzelak 

 

 

 

 

TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1.  Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  •  Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
  • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
  • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
  • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
  • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
    
 
 
 

               

 

 

 


 

Galeria zdjęć: