Informacja dla rodziców.

                                                                                    

     SZANOWNI RODZICE !!!

 

Zgodnie  z decyzją  Wójta Gminy Białe Błota

o uruchomieniu niektórych placówek oświatowych informujemy,

iż otwieramy Gminne Przedszkole „Wróżka”w Białych Błotach

od dnia 18 maja 2020r.

 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich informujemy,

że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opracowane

Szczególne Procedury Bezpieczeństwa wprowadzone w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 

w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach,

pozytywnie zaopiniowane przez  Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy

oraz Głównego Specjalistę do spraw BHP.

 

W przedszkolu wdrożone zostały  ww. procedury bezpieczeństwa i zastosowane  

wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej, 

jak i środki dezynfekcyjne zgodnie z wymogami wzmożonego reżimu sanitarnego.

 

W trosce o zdrowie dzieci, rodziców,  pracowników wszystkie zatrudnione osoby w przedszkolu przed powrotem do pracy,

zostały poddane testom na obecnośćkoronawirusa COVID-19.

To prezent od Organu prowadzącego!

 

Organizacja pracy grup dzieci  oraz pracowników została opracowana

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

dlatego  będzie odbywała się na innych zasadach niż dotychczas. 

 

Na podstawie otrzymanych wcześniej od Państwa oświadczeń/deklaracji

o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola

od dnia 18.05. do 22.05.2020r.

- dokonano ich weryfikacji i zakwalifikowano zgłoszone dzieci w ww. terminie.

 

Do rodziców zakwalifikowanych dzieci, zostały przesłane

Szczególne Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu „Wróżka”.

Prosimy o zapoznanie się z nimi  i ich stosowanie.

 

Dla pozostałych rodziców ww. procedury zostanąudostępnione na stronie internetowej przedszkola w najbliższym czasie.

Praca zdalna dla dzieci pozostających w domu, będzie nadal realizowana.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o pełnąwspółpracę,

wyrozumiałość, zachowanie wyjątkowej czujności.

 

Życzymy Państwu i sobie, abyśmy razem odnaleźli sięw nowej reżimowej rzeczywistości.

Jesteśmy pewni, że wspólnie damy radę!!!!

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Gminnego Przedszkola

„Wróżka” w Białych Błotach

Aktualności - Przedszkole Specjalne 188