Komunikat Wójta Gminy Białe Błota dot.otwarcia przedszkoli i żłobków od 18.05.2020r.

KOMUNIKAT - PRZEJAZD UL. CERAMICZNĄ W CHAŁUPKACH - CKinfo.pl

Szanowni Mieszkańcy


Informuję, że po przeanalizowaniu danych o zainteresowaniu, które napłynęły do dyrektorów placówek samorządowych,

podjąłem decyzję o uruchomieniu od 18 maja 2020 roku:


1. Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie,
2. Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.


W związku z niewielkim zainteresowaniem, funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie uruchomione,

wraz z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi klas I-III - od 25 maja 2020 roku.


Placówki funkcjonować będą w ramach reżimu sanitarnego określonego wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W trosce o zdrowie pracowników tych placówek, rodziców oraz dzieci,

wszyscy pracownicy przed powrotem do pracy, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa COVID-19.

Szczegóły obowiązujących w placówkach zasad bezpieczeństwa przekazywać będą dyrektorzy jednostek.


Jednocześnie informuję, że wszyscy rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dzieci do żłobka lub przedszkola od 18 maja,

nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach.

 

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator