Potwierdzenie woli.

 

UWAGA!!!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych

zobligowani są do złożenia

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

w terminie do 10 kwietnia do godziny 15.00.

Druk można pobrać z przedszkola lub ze strony przedszkola zakładka Rekrutacja.

 

Brak złożenia

„Potwierdzenia woli zapisu i uczęszczania dziecka do przedszkola”

w terminie

jest jednoznaczny z rezygnacją.