Informacja dotycząca sporu zbiorowego.

Szanowni Rodzice!

W związku z trwającym sporem zbiorowym pomiędzy związkami zawodowymi,

reprezentującymi interesy pracowników oświaty,

a dyrekcjami przedszkoli i szkół w całym kraju,

dyrektor Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach

z przykrością informuje,

że w przypadku niewypracowania porozumienia

na szczeblu krajowym oraz przystąpienia

przez związki zawodowe do akcji strajkowej Przedszkole

NIE BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIEĆMI.

 

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Państwa poinformuję.

Proszę jednocześnie o śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola

oraz tablicach ogłoszeniowych,

w miejscach ogólnodostępnych.


Wciąż mamy nadzieję, że prace nad porozumieniem zakończą się sukcesem i...

 


 

do akcji strajkowej nie dojdzie, niemniej prosimy Państwa o przygotowanie się i zapewnienie dzieciom opieki w tych dniach.

Zgodnie z pismami, które wpływają do Przedszkola początek strajku zaplanowany jest na 8 kwietnia 2019 roku. Nie został określony czas trwania akcji strajkowej.

Nauczyciele zapewniają, że ewentualny strajk nie jest w żaden sposób wymierzony przeciwko interesom naszych wychowanków i ich rodziców.

 

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wyrozumiałość  dla utrudnień związanych z tą sytuacją.


Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

Krystyna Nowak- Grobelska