Podziękowanie

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,

zatacza koło i wraca do nas”

                                                        Flora Edwards

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składa gorące podziękowania

dzieciom, rodzicom i pracownikom

za włącznie się w liczne akcje charytatywne m.in.:

"Słodki Mikołaj", "Onko Mikołaje",

Zbiórka OSP dla pogożelców,

w których brało udział się nasze przedszkole.

 

Szczególne podziękowania składamy

za tak liczny udział

w III Mikołajkowym Biegu Charytatywnym,

 w którym nasze Przedszkole

otrzymało status PARTNERA 

i włączyło się w pomoc

w organizowaniu biegu.

Dziękujemy również Radzie Rodziców

naszego przedszkola

za zaangażowanie i pomoc

w przygotowaniu akcji.

34606,19 zł to kwota,

którą udało się zebrać

i jest ona w całości przekazana

na rehabilitację Ignasia.

                           

                               Dziękujemy.