Rada Rodziców

Pragniemy poinformować, iż 11 i 12 września br.

na zebraniach grupowych w Głównym Przedszkolu

i jego filiach z pośród obecnych rodziców

zostali wybrani przedstawiciele

do Rady Rodziców na rok szkolny 2017-2018. 

19 września odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Rodziców.