REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA-cd

SZANOWNI RODZICE

 

30 maja 2017r w Gminnym Przedszkolu "WRÓŻKA" w Białych Błotach

przy ul.Centralnej 27

podane zostaną do publicznej wiadomości

listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifiowanych

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018.

Rodzice dzieci zakalifikowanych

zobligowani są do złożenia

potwierdzenia woli uczęszczania

do przedszkola

w terminie do 31 maja 2017r.

 

Dziecko/kandydat, którego rodzice nie potwierdzą woli uczęszczania do p-la

zostanie skreślone z listy zakwalifikowanych

i przyjętych.