DZIECKO:

  • poprawnie określa przyczyny i skutki bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw, opisując prezentowane obrazki
  • wymienia zasady zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie zimowych zabaw
  • wymienia nazwy sportów zimowych
  • klasyfikuje przedmioty
  • wskazuje, jaki strój należy założyć planując zimową zabawę
  • doskonali umiejętności matematyczne- liczy w dostępnym zakresie
  • współpracuje w zespole
  • rozwija wyobraźnię i kreatywność
  • wypowiada się całymi zdaniami

MARIA KONOPNICKA

Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!
Szczy­pie w nosy, szczy­pie w uszy
Mroź­nym śnie­giem w oczy pró­szy,
Wi­chrem w polu gna!
Na­sza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!
Płach­ta na niej dłu­ga, bia­ła,
W ręku ga­łąź oszro­nia­ła,
A na ple­cach drwa…
Na­sza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!
A my jej się nie bo­imy,
Da­lej śnież­kiem w ple­cy zimy,
Niech pa­miąt­kę ma!
Na­sza zima zła!