Przewidywane umiejętności na miesiąc grudzień

 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznanie postaci Świętego Mikołaja
 • poznanie tradycji Mikołajkowych
 • dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno.
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości.
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów ,zwracanie uwagi na piękno języka polskiego
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;

„Grajmy Panu” – wesoła pastorałka

Księżyc jasny jak słońce doczekał wesela
Dzisiaj zagra koncert niebiańska kapela
Anioł harfę nastroił a trąbki gwiazdeczki
Wiatr na trąbach dzwoni i brzęczą skrzypeczki.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy
Wielką radość, dajmy Panu dajmy
Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy
Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy.

Tańczą święci na niebie a ludzie na ziemi
Rozweselić Ciebie my także umiemy
Wyśpiewamy Ci miłość najprościej jak dzieci
Nie pytając prośby wyjdziemy na przeciw.

Wierszyk:

„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 
jest taka siła, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

Na Przedszkolnej Scenie - 🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲🌟🌲 W przedszkolnych salach choinki już ubrane? 🌲"Choinka" 🌲 (S.Bacewicz) Stoi w moim domu choinka zielona, na samym czubeczku gwiazda przyczepiona. Na gałązkach bańki lekko się kołyszą i