Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK 2022

W GRUPIE 6-latki

GR  A1

Temat edukacyjny : Jak jesienią dbać o zdrowie?

REALIZACJA : 01.10 – 05.10.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– rozwija umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi

– kształtuje nawyki prozdrowotne

– rozwija umiejętność liczenia

– poznaje i utrwala zapis cyfrowy liczby 1

– utrwala figury tańców ludowych

– wie, że prawidłowe odżywianie, ruch, odpoczynek jest postawą zachowania zdrowia

– poznaje cechy kwadratu

– rozwija umiejętność klasyfikowania

– rozwija sprawność fizyczną

– rozwija inwencję twórczą

– utrwala umiejętności plastyczne 

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek