Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • poznanie roli i wartości rodziny,
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 •  wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznanie nazw wybranych kwiatów,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
 • ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej
 • rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.

Wiersz „Urwis”                   

Chociaż urwis jestem mały,

ale to nie wada przecież.

Bez urwisów to by były

straszne nudy na tym świecie.

Te urwisy nic dobrego,

lecz gorące serca mają.

Jak też dobrze urwisują,

tak też dobrze i kochają.

Piosenka „ Moja wesoła rodzinka”

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!