Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022

W GRUPIE 5 – LATKÓW

Temat edukacyjny : Święta Wielkanocne

REALIZACJA : 25.04-29.04.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– kształtuje myślenie matematyczne- przeliczanie

– rozwija koordynację słuchowo-wzrokową

– wie jaka jest prawidłowa postawa ciała w trakcie śpiewania hymnu państwowego

– tworzy prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych

– samodzielnie dzieli na sylaby i wskazuje głoskę rozpoczynająca dany wyraz

– wskazuje przedmioty, owoce, zwierzęta, warzywa których nazwa rozpoczyna się głoska F

– wie co określa się mianem KRAJOBRAZU

– śpiewa samodzielnie refren piosenki

– wie kim był Lech, Czech i Rus

– zna i utrwala zasady zdrowej rywalizacji

– kształtuje sprawność fizyczną

– wie jaka była pierwsza stolica Polski

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek