Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022

W GRUPIE 5 – LATKÓW

Temat edukacyjny : Święta Wielkanocne

REALIZACJA : 11.04-15.04.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– kształtuje myślenie przyczynowo-skukowe- układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej

– rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową

– zna zasady i reguły bezpiecznej zabawy

– tworzy prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych

– kształtuje myślenie matematyczne- przeliczanie

– rozwiązuje zadania tekstowe przy pomocy liczmanów

– wie jak powstaje  kurczak „od jajka do kurczaka”

– zna i utrwala zasady zdrowej rywalizacji

– kształtuje sprawność fizyczną – szybkość, zwinność, zręczność

– wie jakie są tradycje wielkanocne oraz elementy tradycyjne dla tego święta

– utrwala pojęcia: szybko, wolno, lekko, ciężko

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek