Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC 2022

W GRUPIE 5 – LATKÓW

Temat edukacyjny : Praca rolnika

REALIZACJA : 28.03-01.04.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– doskonali umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego  

– wskazuje i wymienia maszyny rolnicze, tj. traktor, kombajn, siewnik, motyka, grabie

– rozwija myślenie przyczynowo-skukowe

– rozwija zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi  m.in. wie jak powstaje chleb

– doskonali myślenie matematyczne- orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

– tworzy prac plastyczna przy użyciu różnych technik plastycznych

– doskonali umiejętności językowe

– kształtuje poczucie rytmu

– doskonali sprawność manualna i grafomotoryczną, m.in. piecze kruche ciastka

– kształtuje sprawność fizyczna – wzmacnia mięśnie tułowia

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek