Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ  2022

W GRUPIE 5– LATKÓW

GR  A1

Temat edukacyjny : Babcia i dziadek

REALIZACJA : 17.01 – 21.01.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– wypowiada się na określony temat

– kształtuje percepcje słuchową- wysłuchiwanie głoski b

– rozwija sprawności manualne  

– współpracuje z rówieśnikami

– kształtuje postawy szacunku do osób starszych

– kształtuje sprawność fizyczną- wzmacnianie mięśni nóg i ramion

– kształtuje poczucie rytmu

– rozwija myślenie logicznego- przeliczanie, porównywanie liczebności

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek