Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2021

W GRUPIE 5– LATKÓW

GR  A1

Temat edukacyjny : Jesień w lesie

REALIZACJA : 18.10 – 22.10.2021r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– nazywa i wskazuje mieszkańców lasu

– gra na instrumentach muzycznych i nazywa je

– słuch poleceń nauczyciela

– współpracuje z rówieśnikami

– samodzielnie dzieli wyrazy na sylaby

– wskazuje przedmioty w sali rozpoczynające się głoską L

– doskonali słuch fonemowy

– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek