Temat edukacyjny na miesiąc Październik

„ Jesień w lesie”

Podstawa Programowa:

Obszar I Fizyczny

Obszar IV Poznawczy

Obszar III Społeczny

Obszar II Emocjonalny

Materiał programowy:  „Kocham przedszkole”

Obszary działalności dziecka

Żyję zdrowo i bezpiecznie (2)

Mówię i rozumiem (5)

Jestem odbiorcą i twórcą (7)

Myślę i działam matematycznie(4)

Jestem i działam z innymi (1)

Przewidywane umiejętności dzieci:

-rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta, drzewa,krzewy leśne i ich owoce

-dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie wybranych drzew i krzewów oraz ich owoców

-dokonuje podziału na drzewa iglaste i liściaste

-dopasowuje cień do obrazka

-obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń

-układa z materiału przyrodniczego proste kompozycje

-robi odbitki z liści

-poznaje przyrodę zmysłami

– naśladuje odgłosy lasu

– próbuje śpiewać piosenkę fragmentami metodą ze słuchu, podejmuje próby muzykowania z wykorzystaniem wybranych instrumentów perkusyjnych

-rozwija poczucie rytmu

-współdziała w grupie rówieśniczej

Piosenka pt.: „Orkiestra

Maly jezyk na bębenku gra,

ram pam pam, ram pam pam,ram pam pam,

ram pam pam, ram pam pam,ram pam pam.

Na grzechotkach grają misie dwa,

szu szu szu, szu szu szu, szu szu szu,

szu szu szu, szu szu szu, szu szu szu.

Szary zając na talerzach gra,

bum ta ra, bum ta ra, bum ta ra,

bum ta ra, bum ta ra, bum ta ra.

Młody dzięcioł w drzewo stuka tak,

stuku puk, stuku puk, stuku puk, 

stuku puk, stuku puk, stuku puk.

Już orkiestra rytm ten dobrze zna,

ram pam pam, ram pam pam,ram pam pam,

ram pam pam, ram pam pam,ram pam pam.