Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ  2021

W GRUPIE 5– LATKÓW

GR  A1

Temat edukacyjny : Dary jesieni CD

REALIZACJA : 27.09 – 01.10.2021r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko

– szanuje przyrodę

– śpiewa samodzielnie piosenkę

– słuch poleceń nauczyciela

– wymienia części drzewa tj. korzeń, pień, konar, koronę drzew

– rozpoznaje i nazywa dary jesieni

– w współpracuje z rówieśnikami

– kontynuuje rytm, tworzy własny

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek