Podstawa Programowa:

Obszar I Fizyczny

Obszar IV Poznawczy

Obszar III Społeczny

Obszar II Emocjonalny

Materiał programowy:  „Kocham przedszkole”

Obszary działalności dziecka:

Żyję zdrowo i bezpiecznie

Mówię i rozumiem

Jestem odbiorcą i twórcą

Myślę i działam matematycznie

Jestem i działam z innymi

Przewidywane umiejętności dzieci:

– zna podstawowe  zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

-rozpoznaje i nazywa dźwięki ulicy

-wie, na czym polega praca policjanta, lekarza, strażaka, rozpoznaje wóz strażacki, karetkę

  pogotowia, wóz policyjny

-zna numer alarmowy 112, wie, kiedy go używać

-rozpoznaje i nazywa KOŁO

-łączy elementy za pomocą kleju

-rozwija sprawność manualną, lepi z masy solnej

-podejmuje próby śpiewania fragmentów piosenki, ilustruje ruchem jej treść, rozwija       

  poczucie rytmu  

-stara się przestrzegać zasady bezpiecznej i zgodnej zabawy

-reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

Piosenka pt.: „112 NUMER ALARMOWY”

1.Jedno połączenie, czy się domyślacie?

   Może uratować komuś cenne życie.

R.: JEDEN, JEDEN, DWA! JEDEN, JEDEN, DWA!

      NUMER ALARMOWY RATUNKOWY KAŻDE DZIECKO ZNA!/X2

2.Gdy jest niebezpiecznie, musisz być gotowy.

   I zadzwonić pod ten numer alarmowy!

R.: JEDEN, JEDEN, DWA! JEDEN, JEDEN, DWA!

      NUMER ALARMOWY RATUNKOWY KAŻDE DZIECKO ZNA!/X2