Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC  CZERWIEC 2021

W GRUPIE 5-latki

GR  A1

Temat edukacyjny : CD

REALIZACJA : 13.09 – 17.09.2021r.

Główne obszary z podstawy programowej :

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

–  rozwijanie poczucia rytmu u dziecka

  doskonali sprawność motoryki małej poprzez prace plastyczne

–  pobudzanie  ekspresji fantastycznej i plastycznej

–  zna zasady zdrowej rywalizacji w grach ( doskonali umiejętność radzenia sobie z porażką)

–  doskonali umiejętność klasyfikowania

– zna i utrwala numery alarmowe

– rozpoznaje i utrwala pojazdy uprzywilejowane

– zna i utrwala zasady prawidłowego poruszania się po drodze

– bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek