Zadania dydaktyczno- wychowawcze realizowane w czerwcu

 1. Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka – dzielenie się własnymi wrażeniami i pragnieniami.
 2. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych.
 3. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy…
 4. Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – korzystania z koszy na śmieci, sprzątania zabawek po zakończonej zabawie.
 5. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i percepcji słuchowej.
 7. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów na ulicy.
 8. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania na ulicy.
 9. Zapoznanie z pracą policjanta – wygląd munduru, akcesoria wykorzystywane w pracy.
 10. Udział w wyciecze do ogrodu ekologicznego: obserwacja przyrody, uczestniczenie w zabawach na terenie ogrodu.
 11. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie lata.
 12. Odróżnianie pogody słonecznej i deszczowej oraz powiązanych z nimi treści.
 13. Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.
 14. Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi.
 15. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich.
 16. Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dzielenie rzeczy na grupy według określonej cechy, rozumienie określeń: „obok”, „na górze”, „na dole”.
 17. Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.
 18. Podejmowanie różnych zadań plastycznych inicjowanych przez nauczycielkę.
 19. Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i łazience.

Tata jest potrzebny- tekst piosenki

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny, by przytulić mnie
I bajkę opowiedzieć, gdy oczy tuli sen.

Bo tata, tata, tata
Potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa
To on, uratuje mnie

Bo tata, tata, tata
Potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa
To on, uratuje mnie

Tata jest potrzebny, aby w piłkę grać
Tata jest potrzebny, by lizaka dać
Tata jest potrzebny, a ja kocham go
I czuję się bezpiecznie, gdy obok idzie on

19.05 Zrobię portret Taty | Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim : Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim

WIERSZ „WAKACJE”


Pojedziemy na wakacje
razem z mamą, razem z tatą
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co ty na to?
Słońce, woda, las już czeka
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło
przed powrotem do przedszkola.

slonce - Szkoła Podstawowa nr 275