Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC 2021

W GRUPIE 4 – LATKÓW

GR A1

Temat edukacyjny : W kosmosie

REALIZACJA : 01.03 – 05.03.2021r.

Główne obszary z podstawy programowej :

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

poznaje wiadomości dotyczące przestrzeni kosmicznej

– pobudzanie ekspresji fantastycznej i plastycznej

– poznaje podstawowe pojęcia takie jak: planety, układ słoneczny, księżyc, kosmonauta, rakieta

– potrafi wymienić kilka planet

– potrafi współpracować w grupie

– słucha z zaciekawieniem informacji o kosmosie

– bierze aktywny udział w zabawch ruchowych, muzycznych, słownych

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek