PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI  DZIECI NA M-C STYCZEŃ

           DZIECKO:

 • wymieni pory roku począwszy od zimy
 • wie na czym polega cykliczność pór roku
 • dopasowuje obrazki do poszczególnych  pór roku
 • gra rytmiczne na trójkącie
 • improwizuje w tańcu
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • aktywnie uczestniczy w zabawie
 • jest samodzielne
 • rozwiązuje zagadki o zwierzętach
 • zapamięta cechy typowe dla zimy.
 • wie jak pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • szanuje prawa innych w zabawie
 • układa puzzle
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • rozpoznaje członków rodziny
 • szanuje swoje babcie i dziadków
 • rysuje swoją babcie i dziadka

„ Życzenia dla Babci i Dziadka”- wiersz

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.

„ Babciu droga babciu” – piosenka

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy
 Teraz babciu podskocz ty!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz babciu daj nam ty!