Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

W GRUPIE 4 – LATKÓW

GR  A1

Temat edukacyjny : Witamy w nowym roku

REALIZACJA : 04.01– 08.10.2021r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– wymienia znane mu instrumenty muzyczne

– odtwarza rytm, próbuje stworzyć własny

– wie jakie czynności wykonuje się w nocy a jakie w dzień

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

– wykonuje pracę plastyczną posługując się różnymi technikami

– zna zasady bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek