Zapraszamy do wspólnej zabawy z językiem angielskim

Przywitajmy się piosenką:

Słownictwo:

  • a snowflake- płatek śniegu
  • a head- głowa
  • a nose- nos
  • a hand- dłoń
  • a sky- niebo
  • fall- spadać

Wykonaj płatek śniegu z pomocą rodziców

Czy pamiętasz piosenkę o płatku śniegu? Do zabawy możesz wykorzystać wykonany wcześniej papierowy płatek śniegu lub narysować własny


Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,

Do zobaczenia, Goodbye!

Goodbye! Miłego dnia!