PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD 2020

W GRUPIE 4– LATKÓW

GR  A1

Temat edukacyjny : Dbamy o higienę

REALIZACJA : 16.11.2020-20.11.2020r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                             

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– kształtuje podstawowe nawyki higieniczne i samoobsługowe ( Poznaje kolejne etapy mycia rąk, zębów etc.)

– doskonali umiejętność przeliczania, klasyfikowania, porównywania zbiorów

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, słownych

– doskonali sprawność motoryki małej poprzez prace plastyczne (lepienie  z plasteliny, wycinanie)

– śpiewa piosenki dziecięce

– uczestniczy w zabawach doskonalących umiejętności informatyczne

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Zobacz obraz źródłowy